Oferta

pojazd asenizacyjnyOferta nasza obejmuje między innymi rozwiązania z zakresu techniki lotniczej oraz lądowej dla sektora lotniczego. Są to między innymi:

  • Systemy obsługi naziemnej dla lotnictwa cywilnego i wojskowego,
  • Systemy komunikacji głosowej oraz wymiany depesz,
  • Systemy bezpieczeństwa i kontroli dostępu,
  • Systemy informacyjne oraz systemy monitorowania zjawisk pogodowych
  • Pojazdy specjalne oraz urządzenia do obsługi statków powietrznych

W powyższych obszarach posiadamy referencje i doświadczenie. Jesteśmy otwarci na podejmowanie nowych wyzwań i budowania kompetencji w innych obszarach.