Referencje

Projekty wykonane w ramach współpracy z innymi firmami:

 • 2008 r. dostawa do 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu symulatora klasy BITD.

 • 2009 r. dostawa i uruchomienie oraz symulatora lotów klasy FNPT II dla prywatnej szkoły lotniczej w Warszawie"Bulgarian Air Traffic Services Authority" (BULATSA) control center.

 • 2010 r. dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu ATIS (Automatic Terminal Information System) – automatycznych serwerów informacyjnych w bazach lotniczych w Krzesinach, Łasku oraz Powidzu

 • 2010 – dostawa monitorów zobrazowania radarowego dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

 • 2012 r. dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu ATIS (Automatic Terminal Information System) na wieży TWR Lotniska im Wł. Reymonta w Łodzi

  Devices meteorological station on the blue background of the sky

 • 2012 -dostawa 3 stacji automatycznych, przenośnych stacji pomiarów meteorologicznych dla Szefostwa Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP,

 • 2012- dostawa 2 zestawów do pomiaru podstawy chmur dla Szefostwa Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP,

 • 2012 dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu VCS (System Komunikacji Głosowej) na wieży TWR Lotniska im. Wł. Reymonta w Łodzi,

 • 2010 – Zaprojektowanie, dostawa instalacja i uruchomienie  Symulatora Kontroli Ruchu Lotniczego dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie,HC (1)

 • 2011 – koordynacja projektu : zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie Wirówki Przeciążeniowej Symulatora Szkoleniowego dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
  w Warszawie,

 • 2013 r. zaprojektowanie, budowa, dostawę i uruchomienie na Lotnisku Chopina w Warszawie Lotniczych Rękawów Pasażerskich, wykonanie infrastruktury niskonapięciowej
  i średnionapięciowej oraz dostawa i instalacja systemów zasilania statków powietrznych 110V/400Hz

 • 2016 – Dostawa sprzętu do naziemnej obsługi statków powietrznych F-16

Systemy oraz dostawy dla lotnictwa wojskowego:

 • 2012- Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa pojazdów do obsługi statków powietrznych – dystrybutora wody oraz urządzenia asenizacyjnego – odbiorca I Baza Lotnicza – Warszawa

 • 2013 – dostawa 5 stacji automatycznych, przenośnych stacji pomiarów meteorologicznych dla Szefostwa Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP,Devices meteorological station on the blue background of the sky

 • 2014 – zaprojektowanie, dostawa oraz uruchomienie dwóch stacjonarnych lotniskowych systemów pomiarów widzialności, detekcji aktualnej pogody i rejestracji zjawisk pogodowych dla Szefostwa Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP,

   

 • 2014 – Dostawa automatycznego systemu pomiarów meteorologicznych dla Polowej Stacji Meteorologicznej ( na samochodzie) – odbiorca Comet Andrzej Mostek i Wspólnicy Sp.J. – klient docelowy – Szefostwo Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP,

 • 2015 – Dostawa 5 automatycznych systemów pomiarów meteorologicznych dla Polowej Stacji Meteorologicznej ( na samochodzie) – odbiorca Comet Andrzej Mostek i Wspólnicy Sp.J. – odbiorca docelowy – Szefostwo Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP,DSC00050 (Copy)

 • 2015 – dostawa 11 systemów do pomiaru podstawy chmur – odbiorca Comet Andrzej Mostek i Wspólnicy Sp. J.– odbiorca docelowy : Szefostwo Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP,

 • 2014 – dostawa 8 szt. Holowników Sprzętu Lotniczego dla Polskich Sił Powietrznych – odbiorca 3 Regionalna Baza Logistyczna – Kraków

 • 2015 – dostawa 20 szt. Holowników Sprzętu Lotniczego dla Polskich Sił Powietrznych – odbiorca 3 Regionalna Baza Logistyczna – Kraków

 • 2016 – dostawa 9 zestawów automatycznych systemów pomiarów meteorologicznych dla Szefostwa Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP

 

Inne projekty:

 • 2014 -2016 – koordynacja umowy usług serwisowych Wirówki Przeciążeniowej Symulatora Szkoleniowego,

 • 2016 -2019 – koordynacja umowy usług serwisowych Wirówki Przeciążeniowej Symulatora Szkoleniowego,

 • 2009 – 2016 – dostarczanie rozwiązań przemysłowych na rynek polski oraz rynki zagraniczne w zakresie hydrauliki przemysłowej, automatyzacji oraz systemów bezpieczeństwa przemysłowego– wykonywanie ciągłych dostaw w ramach stałej współpracy z firmami